M Show
SOLO──Tsai Ken
Tsai Ken
SOLO──Leung Siu Hee
Leung Siu Hee
SOLO──Lee Ming-Chung
Lee Ming-Chung
SOLO──Tsong Pu
Tsong Pu
SOLO──Chi-Fu Yang
Chi-Fu Yang
SOLO──Lin Wan-Shih
Lin Wan-Shih
SOLO──Tan Kai-I
Tan Kai-I
SOLO──Shiau-Peng Chen
Shiau-Peng Chen
Graphic Arts
Jan Yih-Shiow Li Wen-Tsien Li Ji-Jheng Tsong Pu Chang Cheng Jen Kuo Wei-Kuo Chu Jia-Guu Lin Hsien-Chun HKUN Wang Tung-Shuo
Publications
Chen Ting-Shih Hsiung Ping-Ming Chan Kin Chung Christopher Cheung Tsong Pu J. C. Kuo Tsai Ken Hu Kun-Jung Lee Ming-Tse Shiau-Peng Chen