M Show
2019 Autumn
Tsong Pu J. C. Kuo Lin Chin-Fong Hu Kun-Jung Wu Tien-Chang Kevin Yu Lee Ming-Chung Liu Shih-Tung Wang Ren-Jye Yang Jen-Ming
2019 Spring
Chan Kin Chung Chen Ying-De Christopher Cheung Tsong Pu Yang Chi-Hung J. C. Kuo Lin Chin-Fong Chu Teh-I Leung Siu Hee Hu Kun-Jung Wu Tien-Chang Kevin Yu Lee Ming-Tse Lee Ming-Chung Lai Chiu-Chen